Skolverket uppmuntrar skolorna att arrangera en festdag för läsning

”Skolverket uppmärksammar Read Hour genom kampanjer i sociala media denna vecka. Där uppmuntrar vi skolorna att arrangera en festdag för läsningen 8 september och ger förslag på hur man kan arbeta med läsande förebilder i undervisningen, på fritidshemmet och tillsammans med skolbibliotekarien. Read Hour kommer även att stå som första nyhet i Skolverkets nyhetsbrev som skickas ut torsdag 2 september”, berättar Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket.

Stäng