Om Read Hour

Läsrörelsen är den samlande kraften i Sverige för Read Hour, ett finskt initiativ som startades av Barn- och ungdomsstiftelsen 2019 med en stor läskunnighetskampanj som kulminerade på FN:s läskunnighetsdag den 8 september kl. 19.00 med en timmes gemensam läsning.

I år blir Read Hour en läsande helg med start fredag 6 september och final söndag 8 september kl. 19.00 på FN:s läskunnighetsdag. Läsning i hemmen, på bibliotek och arbetsplatser och på oväntade arenor. Skolverket uppmuntrar skolorna att göra fredagen till en festdag för läsning.

2024 tar vi också upp analfabetismen i världen (770 miljoner människor över 15 år).

250 Läsande förebilder – i alla åldrar och med olika bakgrund – har anslutit sig till satsningen Read Hour, för att stärka läsningen. Det uppmärksammas i sociala medier och i helsidesannonser i tidningar.

Den 8 september vill vi gärna att du med telefonens hjälp gör en kort film där du under en minut läser ett citat ur en bok eller bara visar vad du läser, och lägger upp det på sociala medier med hashtaggen #ReadHourSverige och gärna även #ReadHour så det syns i alla länder.

Arbetet med Read Hour i Sverige gör vi med stöd av Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och från 2024 Svensk biblioteksförening. Samarbetspartners är: Nätverket Läslov – med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag – Story House Egmont, Pressbyrån, Bonnierförlagen, Storytel, Moomin Characters och Rights & Brands.

Kommunikationsbyrå är C/O Törngrens.

Om Läsrörelsen

Den ideella föreningen Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek år 2000 med en landsomfattande kampanj och mottot ”Ge dina barn ett språk”. En bakgrund var att småbarnsföräldrar läste allt mindre för sina barn. Läsrörelsen har under åren arbetat med många metoder och modeller kring att läsa, skriva, berätta, lära och leka. Vi har sökt oss till forskare och experter inom olika områden för att utforma projekt som vi sett som viktiga att genomföra.

Vi har också arbetat på nya arenor, bland annat med Bok Happy Meal i samarbete med McDonald’s under åren 2001 – 2019. Där 127 boktitlar av 114 olika författare och illustratörer ingick i en total upplaga, till och med 2019, på 22,9 miljoner barn- och bilderböcker. Från 2010 var det även i övriga Norden. En av de första titlarna var ABC av Lennart Hellsing och Poul Ströyer.

Det breda samarbetsprojektet LÄSLOV vecka 44 fortsätter, och har i år temat POESI. Det tidigare temat Idrott och läsning var också temat för ett tvåårigt samarbetsprojekt med Bosön Idrottsfolkhögskola. Det byggde vidare på projektet Berättelser som förändrar, med stora läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna under 2017. Som i sin tur påminner om BERÄTTA, LEKA, LÄSA som var ett nära samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år i 29 kommuner i tre län.

Ett annat projekt är BILDBERÄTTANDE & konsten att läsa bilder som inleddes på Bokmässan 2018 och utvecklades i sju regioner i Sverige hösten 2019 och våren 2020. Forskare, pedagoger och bildutövare deltog och medverkade under arbetets gång. Projektet lever vidare på hemsidan med idéskrift och 18 filmer på cirka åtta timmar.

LÄS! LÄS! LÄS! var ett huvudtema på Bokmässan 2020 och 2021, med Läsrörelsen som ansvarig. 2021 års åtta temaseminarier och 24 programpunkter finns att ta del av på Läsrörelsens hemsida.

I skriften VÅRA TJUGO FÖRSTA LÄSÅR. Läsrörelsen 2000-2020, finns en fyllig beskrivning i text och bild av Läsrörelsens verksamhet.

Totalt har Läsrörelsen sedan starten haft 359 samarbetspartners.

Läs mer om Läsrörelsen här ->

Länk till Instagram-mall för Read Hour
Länk till logga (svart)
Länk till logga (vit)

Banners kommer inom kort.

Behöver du banners i ett annat format? Hör av dig till oss!

Acrobat Icon Instruktion Instagram-mall Read Hour
Acrobat Icon Affischer Read Hour 2024

Stäng