Ulrica Messing

Ulrica Messing

Foto: Andreas Blomlöf

Ulrica Messing, landshövding i Blekinge län.

Vad har läsningen betytt för dig?
Otroligt mycket! Det var min morfar som lärde mig läsa och under våra lässtunder fick jag möjlighet att uppleva både resor, historier och upptåg tillsammans med honom. Flera av böckerna vi läste lekte vi också. Att läsa ger insikt, kunskap och förståelse för både människor och händelser och är även ett fantastiskt sätt att få drömma sig bort en stund.

Rekommendera en bok
Stjärnor utan svindel av Louise Boije Af Gennäs. En bok som ger mod att våga ifrågasätta gamla och inrutade vanor. Den visar att livet ibland leder oss in på nya vägar och att kärleken är en stark dragningskraft. När den kom 1996 var den banbrytande som talade om kärleken mellan kvinna och man och mellan kvinna och kvinna.

Stäng