Ulf von Strauss

Ulf von Strauss

Foto: Tomas Boman

Ulf von Strauss, dokumentärfilmare sedan femtio år.

Vad har läsningen betytt för dig?
Lika viktig som att andas sedan jag var en liten pojke.

Rekommendera en bok
Den lille prinsen, Antoine de Saint-Exupery. En av få, kanske den enda, bok som kan läsas av alla ådrar.

Stäng