Ulf Fredriksson

Ulf Fredriksson

Foto: Clément Morin

Ulf Fredriksson är docent i pedagogik och verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Han var mellan 2008 och 2016 ansvarig för läsningen i den svenska delen av de internationella PISA-undersökningarna. Han har på Vetenskapsrådets uppdrag, tillsammans med Karin Taube och Åke Olofsson, skrivit en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. Han har också varit regeringens särskilde utredare av en läsa-, skriva och räkna-garanti och ingått i den av regeringen utsedda läsdelegationen med uppdrag att stimulera läsning bland barn och ungdomar. 

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning har betytt något i alla delar av mitt liv;  för studier som vidareutvecklat mig, för mitt arbete både med undervisning och forskning samt privat för avkoppling och sökande efter nya perspektiv.

Rekommendera en bok 
Julen 1959, då jag var 5 år, fick jag ifrån min farmor Nils Holgerssons underbara resa igenom Sverige. Jag kunde inte läsa den själv, men fick den läst för mig flera gånger. Det var min första riktigt stora läsupplevelse. Jag har återvänt till boken flera gånger sedan dess. Den kan naturligtvis läsas i sin helhet, men den innehåller många berättelser och episoder som kan läsas separat. Som vuxen kan man får mycket behållning av ett läsa den och den kan också passa som högläsningsbok för barn. För barn finns den också i olika kortare versioner.

Stäng