Tomas Riad

Tomas Riad

Foto: Rickard L. Eriksson

Tomas Riad, professor i nordiska språk på Stockholms universitet, ledamot i Svenska Akademien

Vad har läsningen betytt för dig?
Det är genom läsning jag inhämtar nästan all den kunskap jag behöver för att utöva mitt yrke som forskare och lärare. När jag ska sätta mig in i ett nytt forskningsområde är läsningen det överlägset bästa sättet att snabbt få en djupare förståelse av vad andra tänkt.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Skrot-Nisse och hans nya vänner av Jan Lööf till barn, för högläsning från ungefär tvåårsåldern. Detta är uppföljaren från 2020 till originalet från 1976 och den mellanliggande tv-serien. Det råder en oslagbar kongenialitet mellan text och bild med utrymme för barnen att fylla i med intryck.

Stäng