Stina Wollter

Stina Wollter

Foto: Gabriel Liljevall

Stina Wollter, konstnär, författare, aktivist.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning för mig är att förbli rörlig, resande, besökande, samlande, lärande, smakande, kännande, tänkande.

Rekommendera en bok
Jag vill att alla läser Elsa Morantes Historien – (från kanske 18 års ålder och uppåt) för den är ett mästerverk och rör sig mellan de stora världshändelserna och in till det intimaste nära som en liten pojkes relation till sin hund. Den får dig att förstå hur det stora ryms i det lilla och tvärtom. De karaktärer du möter i denna bok, lämnar dig aldrig och jag kan närsomhelst bli tårögd bara jag tänker på lille Giuseppe. Bara läs!

Stäng