Steve Sem-Sandberg

Steve Sem-Sandberg

Foto: Thron Ullberg

Steve Sem-Sandberg, författare, ledamot av Svenska Akademien och litteraturkritiker i Dagens Nyheter.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning har vidgat min värld, fått mig att lära känna andra kulturer och livsmönster och fått andra människors erfarenheter att också bli en del av mina egna.

Rekommendera en bok
Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien. En av de känsligaste och mest inträngande människoskildringarna i svensk litteratur någonsin. En roman som, det vet jag säkert, med behållning kan läsas av alla.

Stäng