Sten Tolgfors

Sten Tolgfors

Foto: Henrik Brunnsgård

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län.

Vad har läsningen betytt för dig?
För mig är läsning är grunden för all inlärning, för förståelse av världen och det samhälle vi lever i. Läsningen är nödvändig för att vi ska kunna uttrycka oss och våra idéer. Läsningen är en demokratisk nödvändighet, som ger informerade och delaktiga medborgare. Dessutom är läsningen rolig och utvecklande. Så har det varit också för mig.

Rekommendera en bok
Jag skulle vilja rekommendera boken Den fjärde sanningen av Iain Pears. Denna bok visar hur etablerade tankesätt styr hur vi människor förstår omvärlden. Vid 1650-talets mitt föll de gamla tankesystemen samman. 30-åriga kriget hade ödelagt Europa. Reformationen skakade kyrkan och dess roll i samhället. 1649 avrättades Englands kung Karl I, vilket var något oerhört. Världen stod inför sitt slut? Men att det gamla försvann gav förutsättningar för utveckling och modernisering av samhället. Naturvetenskaperna och statskunskapen trädde fram. Aktiebolag och handel ökade välstånd. Boken ger perspektiv på en avgörande och intressant tid i historien.

Stäng