Stefan Eurenius

Stefan Eurenius

Foto: Lisa Salmonsson

Stefan Eurenius, verksamhetsutvecklare litteratur och bibliotek för Region Uppsala. Och läsledare för Shared Reading.

Vad har läsningen betytt för dig?
Genom läsningen har jag fått syn på saker som skarpa iakttagare – författarna – formulerat till ord och meningar som förmedlats vidare och berikat mig.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Svetlana Aleksijevitjs varsamt berättade möten med människor som levt i det gamla Sovjetunionen. Deras glädjeämnen och sorger är fantastiska att ta del av, i bokserien Utopins röster.

Stäng