Sofia Norén

Sofia Norén

Foto: Sussi Lorinder

Sofia Norén, verksamhetschef LegiLexi stiftelse.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har öppnat dörrar till såväl fantastiska fantasivärldar och äventyr som till världens roligaste jobb där jag numera jobbar med läsning och läsinlärning varenda dag.

Rekommendera en bok
Jag rekommenderar alla vuxna och unga vuxna i Sverige att läsa Mitt ibland oss av Evin Cetin och Jens Liljestrand. Boken ger en skrämmande, men oerhört viktig inblick i gängvåldet och narkotikans påverkan i vårt svenska samhälle.

Stäng