Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors

Foto: Lunds universitet

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet. 

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning har vidgat mina horisonter.

Rekommendera en bok
Två böcker:
Lille prinsen av Antoine Saint-Exupéry
Pappan och havet av Tove Jansson

Båda böckerna kan läsas på flera olika nivåer av både barn och vuxna och båda presenterar grundläggande mänskliga och existentiella problem i sagans form. 

Stäng