Per Kornhall

Per Kornhall

Foto: Staffan Claesson

Per Kornhall, författare, debattör och ordförande för Läromedelsförfattarna.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har betytt allt för mig. Jag lärde mig läsa själv väldigt tidigt och läste sedan alla bokstäver jag kom över från uppslagsverk till serietidningar. Jag har svårt att se mitt liv utan läsning och böcker översvämmar vårt hem. Genom läsningen blev också skrivande ett naturligt uttryck för mig.

Rekommendera en bok
Jag skulle rekommendera Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Boken, som är skriven som en lärobok, kombinerar skönlitteraturens frihet med sakprosans bildande funktion och ger alla som läser den nu en bild av ett Sverige då.

Stäng