Per Bolund

Per Bolund

Foto: Fredrik Hjerling

Per Bolund, tidigare språkrör Miljöpartiet.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning är ovärderligt. Både som politiker och som biolog har läsningen varit dörren till kunskap för mig. Jag skulle inte vara den jag är idag om det inte vore för alla fantastiska böcker och författare som hjälpt mig tänka och känna genom åren. Som förälder har högläsningen fört mig närmare mina barn när vi tillsammans upptäckt spännande äventyr, glädje och sorg i böckernas världar.

Rekommendera en bok
Jag skulle vilja rekommendera Peter Alestigs nya bok Världen som väntar: våra liv i klimatförändringarnas Sverige. Boken ger en viktig inblick i vilka effekter klimatförändringarna kommer ha på oss svenskar om vi inte gör något. Det är en skarp bok som gör det otroligt tydligt varför vi måste göra mer för att ställa om och stoppa klimatförändringarna.

Stäng