Paulina Helgeson

Paulina Helgeson

Foto: Dick Claésson

Paulina Helgeson, redaktör på Litteraturbanken.se.

Vad har läsningen betytt för dig?
Allt. 

Rekommendera en bok 
Diktsamlingen Det blåser en sol av Ingrid Sjöstrand, som kom 1979, är full av allt vad vi behöver i dag, och varje dag: livsglädje, ilska, motstånd och kärlek till naturen och poesin.

Stäng