Pascal Engman

Pascal Engman

Foto: Alexander Donka

Pascal Engman, författare.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har betytt allt för mig. Den har varit mitt sätt att resa i rum och tid, och min utbildning. Utan den hade jag varken ha kunnat bli journalist eller, som nu, författare.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Utvandrar-sviten av Vilhelm Moberg.

Stäng