Parisa Liljestrand

Parisa Liljestrand

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Parisa Liljestrand, kulturminister.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har hjälpt mig att förstå både mig själv och andra, den har gett mig ett språk och tagit mig med på fantastiska resor i tid och rum. Därför är jag evigt tacksam till de förebilder som uppmuntrade mig att läsa som barn.

Rekommendera en bok
Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry, för att den på ett fint sätt hjälper oss att förstå våra medmänniskor och vår omvärld.

Stäng