Olle Nordberg

Olle Nordberg

Foto: Maja Nordberg

Olle Nordberg, läsforskare och lärarutbildare vid Uppsala universitet.

Vad har läsningen betytt för dig?
För mig har berättelsens kraft och läsning av skönlitteratur betytt helt avgörande saker när det gäller hela mitt sätt att tänka, förstå och upptäcka världen och mig själv.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera boken Glasfåglarna av Elsie Johansson för den som vill ha en riktigt stark läsupplevelse.

Stäng