Mikaela Zabrodsky

Mikaela Zabrodsky

Foto: Caroline Andersson Renaud

Mikaela Zabrodsky, VD på Svenska Förläggareföreningen.

Vad har läsningen betytt för dig?
Oändligt mycket! Särskilt läsningen av skönlitteratur har skapat mening för mig och djupare förståelse av vad det är att vara människa. Läsning ger livskraft och det är rätt så märkvärdigt.

Rekommendera en bok
Det finns inget som slår en stor roman, och jag minns fortfarande läsningen av Anna Karenina som en starkt omvälvande upplevelse.

Stäng