Mia Smith

Mia Smith

Foto: Jeremy Smith

Mia Smith, språklärare och ordförande för Språklärarnas riksförbund.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen är vägen in i någon annans upplevelser och tankar, nyckeln till att förstå andras perspektiv och andras bakgrund. Att läsa på olika språk skapar förståelse för kulturen bakom språket, och visar nya världar. Varje ny text ger nya tankar kring det man trodde sig redan veta.

Rekommendera en bok
En bok som verkligen vävde sig in i mitt hjärta är Den vidunderliga kärlekens historia av Carl-Johan Vallgren. Han använder ord för att förmedla alla sinnesintryck och väver ihop groteskt fult och underbart vackert i en väv av text som få har gjort förut. Den rekommenderar jag alla att läsa.

Stäng