Mia Forsäng

Mia Forsäng

Foto: Microsoft

Mia Forsäng, försäljningsdirektör för skola och högre utbildning på Microsoft.

Vad har läsningen betytt för dig?
Jag tycker det är fantastiskt att vi idag har digitala hjälpmedel som gör att alla kan inkluderas i samhället och i böckernas fantastiska värld. Läsningen har gett mig möjligheten att bli den jag är och utvecklas som människa men läsningen har också gett mig sinnesro och avkoppling.

Rekommendera en bok
Jag gillar verkligen alla Anna Janssons böcker för att de är enkla att läsa och så är de väldigt spännande!

Stäng