Melody Farshin

Melody Farshin

Foto: Caroline Andersson

Melody Farshin, komiker och författare.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen är så viktig för att vår fantasi inte ska förlamas. I en tid där det finns facit för allt och knappt ett andrum för spekulation innan allt googlas upp så är det extra viktigt och berikande med det skapande som sker i huvudet när man fastnar för en bok.

Rekommendera en bok
Tipsar gärna om min triologi! 100kLowkey och Mizeria. Skriver själv efter den representationsavsaknaden jag hade som läsande ungdom, som till slut bytte ut läsningen mot annan populärkultur där jag kunde finna identifiering. 

Stäng