Matz Nilsson

Matz Nilsson

Foto: Martin Lindeborg

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen för mig har öppnat ett perspektiv och förståelse för världens olika kulturer. Jag kan söka och förstå information och bilda mig en egen uppfattning i olika frågor.

Rekommendera en bok
En bok som i min tonår betydde väldigt mycket och öppnade ny perspektivförskjutning mig var JD Salingers Räddaren i nöden.

Stäng