Mats Myrberg

Mats Myrberg

Foto: Eva Dalin

Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen.

Vad har läsningen betytt för dig?
Böcker ger mig tillgång till andra världar långt borta eller nära, för länge sedan och alldeles nyss.

Rekommendera en bok
Mitt boktips, passar från högstadieåldrarna och upp genom hela livet:
Moby Dick – den vita valen, utgiven 1851, författare Herman Melville. Boken är en äventyrsberättelse och en skildring av livet både på land på amerikanska östkusten och på ett valfångarfartyg i Stilla havet. En av de mest betydelsefulla böckerna i början på.

Stäng