Mats Malm

Mats Malm

Foto: Thomas Melin

Mats Malm, professor i litteraturvetenskap och ständig sekreterare Svenska Akademien.

Vad har läsningen betytt för dig?
Det som kanske fångar mig starkast med läsning är möjligheten att ta del av hur andra har förstått tillvaron.

Rekommendera en bok
Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke från 1834: sagolik läsning för den som är nyfiken på hur en svensk romantiker av världsklass leker fram en ny typ av roman och samtidigt utmanar traditionella förståelser av kön, kärlek och begär – allt mot fonden av det historiska mordet på Gustav III. Den är inte den mest lättlästa boken, men den utforskar, frågar och förundras tillsammans med läsaren på ett sätt som för mig gör den helt tidlös (finns förstås i litteraturbanken.se).

Stäng