Matilda Westerman

Matilda Westerman

Matilda Westerman, kommunikatör, författare, opinionsbildare och tidigare stabschef på Utbildningsdepartementet.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har betytt att jag fått nycklar till förståelse för vem jag är , hur jag mår och den värld jag lever i. Jag trodde länge att jag bara fått talspråket med mig, tills min kloka mamma (tillika lågstadielärare) sa, att du har skriftspråket också. Du kan inte ha talspråket utan skriftspråket. Det gjorde att jag till slut vågade börja skriva böcker.

Rekommendera en bok
Ska jag rekommendera en bok för vuxna blir det Den som vandrar om natten av Marianne Fredriksson, apropå vikten av lärare och många olika perspektiv på livet.

 

Stäng