Maria Heimer

Maria Heimer

Foto: Roger Nellsjö

Maria Heimer, författare, föreläsare, tidigare lärare och skolbibliotekarie.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har alltid varit och är än i dag en stor del av mitt liv – genom litteraturen förflyttas jag till olika platser i världen, får möta och lära känna olika personer på djupet och samtidigt lär jag mig oändligt mycket.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Tant sol av Lotta Geffenblad. Den handlar om vår betydelsefulla sol, utan den skulle vi ju inte finnas.

Stäng