Malin Tufvesson

Malin Tufvesson

Foto: Sven-Åke Jansson

Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Vad har läsningen betytt för dig?
Genom läsningen har jag lärt mig nya saker och kunnat utforska nya och olika perspektiv – både verkliga saker och händelser och det som ryms i sagans och fantasins värld. Läsningen öppnar upp nya världar och ger kunskaper, insikter eller perspektiv som berikar mig.  

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera romansviten om Stockholm med Per Anders Fogelström. Den första delen heter Mina drömmars stad. Böckerna utspelar sig under sista delen av 1800-talet och hundra år framåt. I böckerna får man följa personer som lever och arbetar i Stockholm och det ges en fin skildring av hur Stockholm utvecklas från en liten fattig stad till en storstad.

Stäng