Maj Schöldström Edström

Maj Schöldström Edström

Maj Schöldström Edström, med i "Allas barnbarn" sen många år. Jag är förskollärare, utbildade mig vidare till specialpedagog och arbetade sen som sådan i förskolan. Har under några år även arbetat i särskolan. Intresserad av litteratur, film, konst med mera. Målar och broderar för mitt nöjes skull.

Vad har läsningen betytt för dig?
Den betyder mycket då jag alltid varit och är intresserad av litteratur och läsning, inte minst för barn då jag arbetat som förskollärare och alltid arbetat för att barn ska ha tillgång till böcker och högläsning. Det är en stor glädje att läsa för och diskutera med barn, det ger plats för fantasi, goda samtal och är språkutvecklande.

Rekommendera en bok
Det finns otaliga exempel på bra böcker för barn. Gamla goda berättelser-sagor likaväl som nyare barnlitteratur. Exempel på en kombination av dessa är att först läsa (eller berätta) Sagan om bockarna Bruse och sen läsa den nya och tokroliga Bockarna Bruse på badhuset av Rörvik/Moursund.

Stäng