Madeleine von Strauss

Madeleine von Strauss

Foto: Ylva Frohm

Madeleine von Strauss, pensionerad klasslärare/speciallärare efter 50 år i skolans värld.

Vad har läsningen betytt för dig?
Glädjen av den gemensamma högläsningen, såväl på mellanstadiet som högstadiet, tillsammans med mina elever.

Rekommendera en bok
Boken Möss och människor av John Steinbeck. Högläste boken tillsammans med min 9:a på högstadiet som med stort intresse och empati följde de två kringvandrande lantarbetarna George och Lennies öde i 30-talets USA. Många intressanta diskussioner och längtan till nästa lektion och den fortsatta högläsningen.

Stäng