Louise Wramner

Louise Wramner

Louise Wramner är speciallärare och fil.kand. Hon har arbetat på grundsärskolans alla stadier, på gymnasiesärskola och på särvux/lärvux i totalt fyrtio år. Dessutom har hon gett ut ett flertal läromedel avsedda för särskolans elever. Hon har också undervisat vuxna analfabeter med invandrarbakgrund i sex år. Den undervisningen resulterade i en lärobok där elevernas texter och bilder presenterades.

Vad har läsningen betytt för dig?
Genom att läsa har jag fått vidgade kunskaper och inblick i andra människors tankar och känslor; med en bra bok känner man sig aldrig ensam.

Rekommendera en bok 
Jag föreslår den lättlästa boken Mormor berättar. Boken handlar om en invandrarkvinna som kom till Sverige som vuxen. Hon hade inte fått gå i skolan som barn men i Sverige fick hon möjlighet att lära sig läsa.

Boken hoppas jag kan inspirera och inge hopp för personer med liknande bakgrund att lära sig läsa.

Stäng