Linnea Lindquist

Linnea Lindquist

Foto: Severus Tenenbaum

Linnea Lindquist, skoldebattör.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning har gett mig verktyg att bli en analyserande människa.

Rekommendera en bok
Skolan efter marknaden – för att den visar att ett mer likvärdigt och rättvist skolsystem är möjlig.

Stäng