Lena Kjersén Edman

Lena Kjersén Edman

Foto: Privat

Lena Kjersén Edman, fil dr i litteraturvetenskap, bibliotekarie och författare. Recenserar litteratur i dagspress och fackpress - gärna barnlitteratur!

Vad har läsningen betytt för dig?
Läser gör jag minst tre timmar varje dag. Annars skulle jag inte veta något om andra männiksor. Och inte skulle jag veta mycket om mig själv heller.

Rekommendera en bok
En sorglig historisk verklighet är den som Katarina Kuick skildrar i berättelsen om Vera, en fiktiv flicka som läsaren/lyssnaren kommer att tycka mycket om – inte minst för hennes kluriga tankar om rättvisa.

År 2022 har vi ännu en gång krig i Europa. I Ukraina finns det i detta nu barn som lider helvetiskt. Så som barnen led i Sovjet på tidigt 1940-tal. Och många svenska barn har idag krigsångest.

Jag vill tro att allåldersboken Veras krig kan ge hopp. Boken är ingen jagberättelse, men det är som om flickan Veras optimism ändå genomsyrar den tragiska skildringen.

En trygghet finns i de redliga kapitelrubrikerna och jag tycker om att Veras krig är lika lättläst som den är välskriven. Trots allt fruktansvärt som skildras innehåller boken ljusglimtar. Och det kommer en dag (i boken – och här liknar berättelsen verkligheten) då Vera och mamma kan ta tåget från det belägrade Leningrad och sedan åka på lastbilsflak över Ladogas is.

Läsaren/lyssnaren torkar tårarna.

Stäng