Leif Holmgren

Leif Holmgren

Foto: Privat

Leif Holmgren, ambassadör för Läsrörelsen, frilansjournalist,  pensionerad idrottsutbildare på Bosön.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen betyder utveckling av kreativitet i tanke och språk.

Rekommendera en bok 
Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson är en bok om samhällets förändring och de krav som ställs på människorna. En portalroman från 1935 som är i det närmaste dokumentär klädd i en läsvänlig språkdräkt. En trovärdig gestaltning av unga människors starka upplevelser in i den vuxna världen.

Stäng