Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand

Foto: Patrick Miller

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Sveriges Lärare. Lärare i sv, so och ma.

Vad har läsningen betytt för dig?
För mig har böcker, berättelser och samtal om dessa alltid berikat mitt liv och gett mig nya intryck och lärdomar, upplevelser och huvudbry, nyfikenhet och glädje.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Allt jag fått lära mig av Tara Westover till alla som ännu inte läst den, en sann hyllning till bildning och vikten av att låta barn och unga få öppna många dörrar till nya världar för att inte bli fast i en destruktiv sådan.

Stäng