Jeanette Gustafsdotter

Jeanette Gustafsdotter

Foto: Alva Dahn

Jeanette Gustafsdotter, tidigare kulturminister (S).

Vad har läsningen betytt för dig?
Biblioteket i det lilla samhälle där jag bodde som liten gjorde läsning till en stor del av min uppväxt och en viktig pusselbit i mitt vuxna liv. Det var på biblioteket i byn man hittade mig och min syster. Där fanns helt andra världar än vår, gömda på öppna hyllplan. Där hittade vi spänning och kunskap men också trygghet och lugn. Kanske är det därför mitt hjärta klappar lite extra starkt för att alla ska ha tillgång till bibliotek, oavsett var man bor.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera en bok för barn i förskoleåldern och deras föräldrar, en period då det är viktigt att etablera högläsning som en självklart gemensam stund i vardagen. Mysteriet bland höghusen (författare Helen Forss, illustratör Tina Landgren) är en liten spännande vardagsberättelse som öppnar för förtroliga samtal om känslor, om att bemöta dem, om att våga vara sig själv och om olika uppväxtmiljöer. En bok där alla kan känna igen sig.

Stäng