Jan Eliasson

Jan Eliasson

Foto: Fredrik Hjerling

Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen ända från min barndom har varit avgörande för hela mitt liv, professionellt såväl som personligt. Den har gett mig orden som är diplomatins viktigaste verktyg. Litteraturen och läsningen har också gett mig nya perspektiv och inblick i andras liv och erfarenheter. Detta har stärkt min kunskap om och medkänsla för människor i nöd och utsatthet.

Rekommendera en bok
Dag Hammarskjölds Vägmärken
Bertrand Russells självbiografi
Torgny Lindgrens Minnen

Stäng