Ingrid Carlberg

Ingrid Carlberg

Foto: Samuel Unéus

Ingrid Carlberg, författare och ledamot av Svenska Akademien.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen öppnade världen för mig redan när jag var barn, gav mig ett lustfyllt förhållande till språk och skrivande samt en outsläcklig törst efter all den kunskap och livserfarenhet som till mänsklighetens stora lycka finns samlad i världslitteraturen.

Rekommendera en bok
Selma Lagerlöfs Jerusalem, den vackraste roman som har skrivits på svenska.

Stäng