Horace Engdahl

Horace Engdahl

Foto: Fredrik Hjertling

Horace Engdahl (f. 1948), författare och ledamot av Svenska Akademien.

Vad har läsningen betytt för dig?
Vad läsning betytt för mig? Jag förstummas. Läsandet har varit min dagliga näring sedan jag var sex år gammal, utan vilken min hjärna skulle ha förtvinat och mitt hjärta skulle ha svultit ihjäl. En värld utan böcker – vilken fruktansvärd leda! 

Rekommendera en bok
Läs Ivan Turgenev, En jägares dagbok! Det är en samling berättelser från den ryska landsbygden i mitten av 1800-talet, om naturens skönhet, om förbisedda människors livsdramer, om gränslandet mellan de levande och de döda, glasklart tydliga och genomlysta av den kringvandrande jägarens frihetskänsla och medlidande med de ofria. Under en nattsvart period av mitt liv återgav mig denna samling lusten att finnas till, och sedan dess betraktar jag den som en helig bok.

Stäng