Henrik Birkebo

Henrik Birkebo

Henrik Birkebo, gymnasielärare i svenska och engelska.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har vidgat min värld och berikat mitt språk.

Rekommendera en bok
Uwe Wittstocks Februari 33 – Litteraturens vinter. Boken gav en inblick i nazismens snabba frammarsch i Tyskland. Dessutom språkligt pregnant.

Stäng