Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson

Foto: Åsa Lundvall

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, tidigare minister (S) med ansvar för högre utbildning och forskning. Mamma till två nu vuxna barn.

Vad har läsningen betytt för dig?
Att läsa är att resa. Läsning ger kunskap. Vi lär oss förstå andra människor, kulturer, och framförallt nya perspektiv på ämnen, händelse och frågor som vi tror att vi redan vet det mesta om. Läsning kan vara spänning, underhållning, reflektion och avkoppling – eller ett sätt att förstå mer av den värld och den tid vi lever i.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Michael Endes Momo eller Kampen om tiden – en sagoroman. Den passar väldigt bra både för vuxna och barn, gärna som högläsning. Boken ställer viktiga frågor och får oss att fundera på vem som ”snor” vår tid och vad som är viktigt att lägga tid på.

Stäng