Hanna Bergenkull

Hanna Bergenkull

Foto: Caroline Andersson Renaud

Hanna Bergenkull, sömncoach och författare. 

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsning betyder kunskap och nöje för mig. För egen del läser jag mest faktaböcker men genom åren har det också blivit mycket läsning tillsammans med mina barn.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera min bok Visst kan Lillis räv sova! – din guide till bättre sömn eftersom väldigt många barn älskar sagan om den lilla rävungen. Dessutom finns lättillgänglig kunskap om små barns sömn för trötta föräldrar.

Stäng