Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell

Foto: Håkan Lindgren

Gunnar Bjursell, professor emeritus och chef för Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska institutet.

Vad har läsningen betytt för dig?
Allt sedan min mamma tog mig till biblioteket som 5 åring har boken varit central i mitt liv; viktig både för min personliga utveckling med nya idéer och förståelse av mänsklighetens utveckling och sociala samspel men också för att kunna njuta och koppla av.

Rekommendera en bok
Du sköna nya värld av Aldous Huxley. Det förefaller i boken som om Utopia, det nya samhället, ligger hundratals år in i framtiden. Den skräckbild av samhället som författaren ser kommer att kunna inträffa, och tar upp i boken redan före andra världskriget, är i allra högsta grad relevant som utgångspunkt för dagens debatt om samhällsutvecklingen. Att läsa boken tydliggör vikten och effekten av våra vägval.

Stäng