Göran Enander

Göran Enander

Foto: Sara Linderoth

Göran Enander, tidigare landshövding i Uppsala län.

Vad har läsningen betytt för dig? 
Läsningen har bidragit till vidgade perspektiv och ett innehållsrikare liv! 

Rekommendera en bok 
Skogslandet, en granskning av Lisa Röstlund – ger en bra bild av konflikterna i den svenska skogen och drivkrafterna bakom dessa. 

Stäng