Göran Arrius

Göran Arrius

Foto: Knut Capra Pedersen

Göran Arrius, ordförande Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Vad har läsningen betytt för dig?
Jag har alltid en bok på gång, läsning är både avkoppling och utveckling för mig.

Rekommendera en bok
Stridens skönhet och sorg 1914-1918 av Peter Englund. Fem böcker om första världskriget sett genom olika människors egna synvinklar. Ger en ny bild av ett fruktansvärt skeende.

Stäng