Eva-Lis Sirén

Eva-Lis Sirén

Foto: Stefan Bohlin

Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens ordförande och tidigare ordförande för Lärarförbundet.

Vad har läsningen betytt för dig?
Läsningen har gett mig de stora upplevelserna i det lilla och vidgat världen genom att få vandra i andras människors liv, miljöer och upplevelser.

Rekommendera en bok
Löpa varg av Kerstin Ekman. En djupt berörande bok om ett möte som leder till omvärdering av huvudpersonens liv, självbild och tänkande. Om naturen, människan och djupt existentiella frågor i en vardaglig skepnad. Läs, bara läs!

Stäng