Erik Wikberg

Erik Wikberg

Foto: Nicklas Gustafsson

Erik Wikberg är ekonomie doktor vid Handelshögskolan och Executive Director för House of Innovation på samma skola. Han har tidigare startat satsningen Literary Agenda på Handelshögskolan och forskat om kulturproduktion, särskilt litteratur och samtidskonst.

Vad har läsningen betytt för dig?
Att läsa böcker är att se världen från en annan människas perspektiv. Det är det bästa sättet att vidga ens sätt att tänka.

Rekommendera en bok
För yngre människor – och vuxna också förresten – så skulle jag vilja rekommendera Vems lilla mössa flyger? av Barbro Lindgren. Det är en entrébiljett till en helt makalöst fantasifull värld på andra sidan syrénhäcken.

Stäng