Embla Persson

Embla Persson

Foto: Sveriges Elevkårer

Embla Persson, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Vad har läsningen betytt för dig?
Sedan jag var liten så har jag genom läsningen fått upptäcka nya världar, lärt mig nytt och utforskat tankebanor som annars inte hinns med i en föränderlig och fullspäckad vardag.

Rekommendera en bok
Jag vill rekommendera Under det rosa täcket – Nina Björk – en bok som var viktig för mig i mina tidiga tonår och som uppmuntrar till självreflektion och till en samhällsgranskande blick.

Stäng