Dilsa Demirbag-Sten

Dilsa Demirbag-Sten

Dilsa Demirbag-Sten, grundare av och generalsekreterare för stiftelsen Berättarministeriet, författare och ledamot i regeringens Läsråd.

Vad har läsningen har betytt för dig?
Musik och litteratur fyller mitt liv med mening och är mina verktyg för att förstå och hantera vad det är att vara människa.

Rekommendera en bok 
Illa far landet av Tony Judt, för att verket sätter vår samtid i ett större perspektiv och skapar en sammanhängande horisont. Utmärkt bok för den som vill förstå hur vi hamnade där vi är och hur man åter kan skapa den tillit och gemenskap som krävs för att bygga ett jämlikt samhälle.

Stäng