Caroline Liberg

Caroline Liberg

Foto: Privat

Caroline Liberg, professor emerita vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet.

Vad har läsningen betytt för dig?
Böckernas värld ger mig möjlighet att få möta och bemöta miljöer och människor oavsett tid och rum, deras tankar, känslor och upplevelser, som jag aldrig skulle haft en chans att få uppleva på annat sätt.

Rekommendera en bok
Det finns så många böcker jag skulle vilja rekommendera. Men det får bli en nyligen upplevd bok, nämligen I dina händer av Malin Persson Giolito. Det är en bok som på ett indragande och insiktsfullt sätt hjälper mig att bland annat förstå barns utsatthet för den miljö de lever i och är del av.

Stäng